Tuyển sinh năm 2023 - Khoa Xây dựng thuộc Trường Đại học Điện lực tuyển sinh hệ đại học chính quy

Năm học 2023 - 2024, Khoa Xây dựng thuộc Trường Đại học Điện lực tuyển sinh hệ đại học chính quy với thông tin như sau:

I. Ngành tuyển sinh: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, với 4 chuyên ngành: 

     1. Quản lý dự án và công trình xây dựng; 

     2. Xây dựng công trình điện; 

     3. Xây dựng dân dụng và công nghiệp

     4. Cơ điện công trình

II. Mã trường: DDL; Mã ngành: 7510102; Chỉ tiêu: 150

III. Tổ hợp xét tuyển:  - A00 (Toán, Vật lý, Hóa học); 

                                      - A01 (Toán, Vật lý, Anh văn); 

                                      - D07 (Toán, Hóa học, Anh văn);

                                      - D01 (Toán, Ngữ văn, Anh văn)

IV. Thời gian, cách thức và điều kiện xét tuyển

1. Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT của thí sinh (học bạ THPT)

          - Chi tiết xét tuyển theo điểm học bạ và đăng ký online xem trên:  https://tuyensinh.epu.edu.vn/trang/ket-qua-hoc-tap-thpt-hoc-ba-thpt--2345.html

          - Thời gian nhận hồ sơ: từ từ 01/3/2023 đến 20/06/2023;

          - Điều kiện xét tuyển học bạ: Thí sinh có điểm xét tuyển (ĐXT) trong tổ hợp xét tuyển từ 18 điểm trở lên theo thang điểm 30.

          - Cách tính điểm xét tuyển: Xét kết quả học tập các môn thuộc các tổ hợp xét tuyển của năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12.

ĐXT = (ĐTB Môn 1 + ĐTB Môn 2 + ĐTB Môn 3) + ĐƯT (nếu có)

ĐTB Môn 1 = (ĐTB cả năm lớp 10 Môn 1 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 1 + ĐTB kỳ 1 lớp 12 Môn 1)/3;

ĐTB Môn 2 = (ĐTB cả năm lớp10 Môn 2 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 2 + ĐTB kỳ 1 lớp 12 Môn 2)/3;

ĐTB Môn 3 = (ĐTB cả năm lớp10 Môn 3 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 3 + ĐTB kỳ 1 lớp 12 Môn 3)/3;

(ĐXT: Điểm xét tuyển; ĐTB: Điểm trung bình; ĐƯT: Điểm ưu tiên; Đối tượng ưu tiên và khu vực ưu tiên áp dụng theo quy chế tuyển sinh Đại học năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các thí sinh đỗ tốt nghiệp từ năm 2021 trở về trước không được cộng điểm ưu tiên)

2. Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQG HN)

          - Chi tiết xét tuyển theo điểm ĐGNL và đăng ký online xem trên: https://tuyensinh.epu.edu.vn/trang/ket-qua-ky-thi-dgnl-cua-dhqghn-2346.html

          - Thời gian nhận hồ sơ: từ 01/03/2023 đến 20/06/2023;

          - Điều kiện xét tuyển theo kết quả ĐGNL: Thí sinh có điểm ĐGNL năm 2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội đạt từ 80/150 điểm trở lên. Điểm xét tuyển (ĐXT) được quy về thang điểm 30 như sau:

ĐXT = Điểm ĐGNL * 30/150 + ĐƯT

3. Xét tuyển kết hợp dựa vào điểm quy đổi chứng chỉ tiếng anh quốc tế (CCTAQT) -  IELST hoặc TOEFL iBT -  kết hợp với kết quả học bạ / hoặc kết quả thi THPT của 2 môn còn lại trong tổ hợp

          - Thời gian nhận hồ sơ: từ 01/03/2023 đến 20/06/2023 đối với kết hợp kết quả học bạ; đối kết hợp kết quả thi THPT theo lịch chung của BGD&ĐT.

          - Điều kiện xét tuyển kết hợp: Thí sinh có điểm xét tuyển (ĐXT) bằng phương thức kết hợp có từ 18 điểm trở lên theo thang điểm 30.

           - Cách tính điểm xét tuyển kết hợp

ĐXT = (Điểm quy đổi CCTAQT + ĐTB Môn 2 + ĐTB Môn 3) + ĐƯT (nếu có)

Điểm quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

IELTS

TOEFL iBT

Điểm quy đổi

5.0

35 – 45

8.5

5.5

46 – 59

9

6.0

60 – 78

9.5

6.5 - 9.0

79 – 120

10

          - Chi tiết xét tuyển theo điểm phương thức kết hợp xem trên: https://tuyensinh.epu.edu.vn

4. Xét tuyển dựa vào kết quả của thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức

        Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển: áp dụng theo quy chế tuyển sinh Đại học năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Trường Đại học Điện lực. Chi tiết xem trên trang https://tuyensinh.epu.edu.vn/

5. Xét tuyển thẳng

          Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thực hiện theo Điều 8 của Quy chế tuyển sinh ban hành theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

V. Một số thông tin cơ bản về ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng tại Đại học Điện lực:

Bạn cần hỗ trợ?