Lịch công tác tuần thứ 47 (Từ 25/06/2018-01/07/2018) – Khoa Xây dựng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC                                                                                                                     LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2017 - 2018

       KHOA XÂY DỰNG

Tuần thứ 47 (Từ 25/06/2018-01/07/2018)

Thứ

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

CS1

Khác

Thứ 2 25/6

7h35

1 tiếng

P.HA

-

 Giao ban đầu tuần

Ô. Hoàng

HCQT

Ô. Toàn

Thứ 4 27/6

8h00

1.5 tiếng

P.HA

 

 Họp HĐ Khoa học và Đào tạo thông qua đề án triển khai đào tạo ĐH VB2 và LT

Ô. Hoàng

ĐT

Ô. Toàn

Thứ 5 28/6

14h00

Cả buổi

HTM

 -

 BC kết quả thẩm định và công năng của TT thí nghiệm và Nhà thí nghiệm kết hợp nhà học

Ô. Hoàng

QLĐT&XDCB

Ô. Toàn

Thứ 6 29/6

14h00

30 phút

P.HA

 

 Họp HĐKH&ĐT thông qua đề án đào tạo Kỹ thuật Năng lượng

CNNNL

CNNL

Ô. Toàn

14h30

1 tiếng

HTM

 

 Họp phổ biến dự thảo quy chế tiền lương mới

Ô. Hoàng

TCCB

Toàn bộ giảng viên

15h30

1 tiếng

HTM

 -

 Họp phổ biến dự thảo quy chế tiền lương mới

Ô. Hoàng

TCCB

CB, VC khối hành chính

Lịch coi thi tốt nghiệp cấp 3 theo kế hoạch, lịch giảng dạy các lớp tiến hành theo thời khóa biểu

Bạn cần hỗ trợ?