Lịch công tác tuần thứ 06 (Từ 10/09 đến 16/09/2018) – Khoa Xây dựng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC                                                                                                LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2018 - 2019

       KHOA XÂY DỰNG

Tuần thứ 06 (Từ 10/09 đến 16/09/2018)

Thứ

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

CS1

Khác

Thứ 2

10/09

7h35

1 tiếng

P.HA

 

 Giao ban đầu tuần

Ô. Hoàng

HCQT

Ô. Toàn

Thứ 3

11/09

14h00

Cả buổi

P.HA

 

 Báo cáo chủ trương đầu tư cải tạo CS1

Ô. Hoàng

QLĐT&XDCB

Ô. Toàn

Thứ 5

13/9

9h30

1.5 tiếng

P.HA

 

Họp HĐTS, Báo cáo kết quả TS ĐH, CĐCQ; kết quả nhập học ThS và kết quả xét duyệt hồ sơ ứng viên NCS

Ô. Hoàng

ĐT, SĐH

Ô. Toàn

Lịch giảng dạy các lớp tiến hành theo thời khóa biểu

Bạn cần hỗ trợ?