Lịch công tác tuần thứ 04 (Từ 27/08 đến 02/09/2018) – Khoa Xây dựng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC                                                                                                    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2018 - 2019

       KHOA XÂY DỰNG 

Tuần thứ 03 (Từ 27/08 đến 02/09/2018)

Thứ

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

CS1

Khác

Thứ 2

27/8

7h35

1 tiếng

P.HA

 

 Giao ban đầu tuần

Ô. Hoàng

HCQT

Ô. Toàn

9h00

1.5 tiếng

P.HA

 

Triển khai kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2018-2019

Ô. Hoàng

ĐT

Ô. Toàn

Thứ 4

29/8

9h00

1 tiếng

P.HA

 

Họ triển khai đề án vị trí làm việc

Ô. Hoàng

TCCB

Ô. Toàn

Thứ 6

31/8

14h00

Cả buổi

P.HA

 

Họp bàn Quy chế hoạt động của tạp chí KH&CN Năng lượng

Ô. Hoàng

QLKH&HTQT

Ô. Toàn

Lịch giảng dạy các lớp tiến hành theo thời khóa biểu

Bạn cần hỗ trợ?