Sứ mệnh

Sứ mệnh của Khoa Xây dựng gắn liền với sứ mệnh chung của Trường Đại học Điện lực. Khoa Xây dựng tập trung phát triển ngành Xây dựng – Công trình Điện, đồng thời Khoa quyết tâm xây dựng, nỗ lực để hoàn thành sứ mệnh:

 “Sứ mệnh Khoa Xây dựng là đem lại cho xã hội các lợi ích với chất lượng tốt nhất từ các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và dịch vụ trong lĩnh vực xây dựng công trình điện, công trình dân dụng góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

Mục tiêu:

Mục tiêu chung của Khoa là phấn đấu trở thành “ Trung tâm đào tạo và nghiên cứu chuyên sâu cao về lĩnh vực xây dựng công trình nói chung và công trình điện nói riêng, đào tạo thế hệ kỹ sư tài năng có đủ đức và tài phục vụ sự phát triển đất nước”.

Bạn cần hỗ trợ?