Lịch công tác tuần thứ 48 (Từ 02/07/2018-08/07/2018) – Khoa Xây dựng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC                                                                                                            LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2017 - 2018

       KHOA XÂY DỰNG

Tuần thứ 48 (Từ 02/07/2018-08/07/2018)

Thứ

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

CS1

Khác

Thứ 2 02/7

7h35

1.5 tiếng

P.HA

-

 Giao ban đầu tháng 7/2018

Ô. Hoàng

HCQT

Ô. Toàn

17h00

3 tiếng

HTM

 

 Khai giảng và học lớp nghiệp vụ sư phạm

Ô. Hoàng

TT ĐTTX

Các học viên lớp NVSP

Thứ 4 04/7

10h00

1.5 tiếng

P.HA

 

 Họp về trang Web

Ô. Hoàng

Ban BT Web

Ô. Toàn

Thứ 5 05/7

9h00

2 tiếng

P.HA

 

 Rào soát các môn học để triển khai thi trắc nghiệm khoa CK&ĐL, XD

Ô. Hoàng

KT&ĐBCL

Ô. Toàn

Thứ 7 07/7

7h30

Cả buổi

HTC

 

 Hội nghị BCCCVC năm 2018

Ô. Hoàng

TCCB, HCQT

Các đại biểu từ đơn vị

Lịch coi thi, chấm thi và giảng dạy các lớp tiến hành theo thời khóa biểu

Bạn cần hỗ trợ?