Lịch công tác tuần thứ 01 (Từ 06/08 đến 12/08/2018) – Khoa Xây dựng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC                                                                                                                LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2018 - 2019

       KHOA XÂY DỰNG

Tuần thứ 01 (Từ 06/08 đến 12/08/2018)

Thứ

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

CS1

Khác

Thứ 2

7h35

1.5 tiếng

P.HA

 

 Giao ban đầu tháng 8/1018

Ô. Hoàng

HCQT

Ô. Toàn

Thứ 3

9h

Cả buổi

HTC, Nhà E

 

Bàn giao mặt bằng thi dỡ HTC và XTH

Ô. Hoàng

QLĐT&XDCB

Ô. Toàn

Thứ 4

8h

1.5 tiếng

PHA

 

KH xây dựng Ngân hàng đề thi trắc nghiệm

Ô. Hoàng

KT&ĐBCL

Ô. Toàn

Thứ 7

13h

4 tiếng

Sân ĐN

 

Đón Tân sinh viên khóa Đ13 nhập học

Ô. Hoàng

 

Ô. Toàn,

Ô. Kiên,

Ô. Thức

Lịch giảng dạy các lớp tiến hành theo thời khóa biểu

Bạn cần hỗ trợ?