Lịch công tác tuần 46 - Khoa Xây dựng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC                                                                                                                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2017 - 2018

       KHOA XÂY DỰNG

Tuần thứ 46 (Từ 18/06/2018-24/06/2018)

Thứ

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

CS1

Khác

Thứ 2 18/6

7h35

1 tiếng

P.HA

-

 Giao ban đầu tuần

Ô. Hoàng

HCQT

Ô. Toàn

8h30

30 phút

P.HA

-

 Họp Hội đồng tuyển sinh

Ô. Hoàng

TT ĐTTX

Ô. Toàn

Thứ 3 19/6

10h00

1,5 tiếng

P.HA

-

 Họp Hội đồng tuyển sinh công tác thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2018

Ô. Hoàng

SĐH

Ô. Toàn

Thứ 7

23/06

6 ngày

 

THANH HÓA

-

 Giáo viên tham gia công tác coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia

 

 

Giảng viên Khoa XD

Lịch giảng dạy các lớp tiến hành theo thời khóa biểu

Bạn cần hỗ trợ?