HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN - NĂM 2018

Tài liệu này được xây dựng nhằm hướng dẫn người dùng là các Thí sinh tham dự Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 hiểu và sử dụng được chức năng Điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến

/Uploads/files/kxd/1_1%20HDSD%20-%20DCNVDKXT%20-%20TS-2018.pdf

 

Bạn cần hỗ trợ?