Danh sách mã lớp học phần Khoa Xây dựng

File hướng dẫn sử dụng Google Classroom dành cho SINH VIÊN /Uploads/files/kxd/Huong%20dan%20SV.pdf

Quy trình thực hiện: /Uploads/files/kxd/quy%20trinh(SV).pdf

STT Tên lớp học phần Mã trong GC Họ tên Giảng viên Số điện thoại Email
1 010100020101 - D12XDCTD: Cơ học kết cấu 2 h3pkix5 Lê Thanh Toàn 0902986885 toanlt@epu.edu.vn
2 010100138101 - D12QLDA&CTD: Kỹ thuật thủy khí 6ba75w2 Lê Thanh Toàn 0902986885 toanlt@epu.edu.vn
3 010100020305 - D14TDH&DKTBCN3: Cơ học kỹ thuật 1 mzh4qck Lê Thanh Toàn 0902986885 toanlt@epu.edu.vn
4 010100026402 - D13XDCTD : Cơ xây dựng 2lduhyf Lê Thanh Toàn 0902986885 toanlt@epu.edu.vn
5 010100138103 - D13DIENLANH: Kỹ thuật thủy khí hzbcsdf Lê Thái Bình 0983010529 binhlt@epu.edu.vn
6 010100002501 - D11XDCTD: An toàn trong xây dựng imve2kf Lê Thái Bình 0983010529 binhlt@epu.edu.vn
7 010100137501 - D12XDCTD: Kỹ thuật thi công 1 wv23thd Lê Thái Bình 0983010529 binhlt@epu.edu.vn
8 010100039602 - D13XDCTD: Địa chất công trình x3jqc37 Lê Thái Bình 0983010529 binhlt@epu.edu.vn
9 010100020307 - D14THDK&TDH: Cơ học kỹ thuật 1 33zlw6l Lê Thái Bình 0983010529 binhlt@epu.edu.vn
10 010100035202 - D11XDCTD: Công trình Điện 2 i2i73pt Phạm Ngọc Kiên 0978250180 kienpn@epu.edu.vn
11 010100053101 - D11XDCTD: Đồ án công trình Điện creluuu Phạm Ngọc Kiên 0978250180 kienpn@epu.edu.vn
12 010100061303  - D12XDCTD: Đồ án Nền và Móng kezlcmg Phạm Ngọc Kiên 0978250180 kienpn@epu.edu.vn
13 010100107801 - D12XDCTD: Kết cấu bê tông cốt thép f5ss5ct Phạm Ngọc Kiên 0978250180 kienpn@epu.edu.vn
14 010100178103  - D12XDCTD: Nền và Móng duckhpu Phạm Ngọc Kiên 0978250180 kienpn@epu.edu.vn
15 010100362904 - D14THDK&TDH: Vẽ kỹ thuật 1 jewtc3i Phạm Ngọc Kiên 0978250180 kienpn@epu.edu.vn
16 010100362902 - D14NHIET: Vẽ kỹ thuật 1 (LT) kncmsvr Chu Việt Thức 0969056681 thuccv@epu.edu.vn
17 010100122703 - D12XDCTD: Kinh tế xây dựng (LT) 7pknwzw Chu Việt Thức 0969056682 thuccv@epu.edu.vn
18 010100335203 - D11XDCTD: Tổ chức thi công (LT) jif2ibn Chu Việt Thức 0969056683 thuccv@epu.edu.vn
19 010100362919 - HL.DH7: Vẽ kỹ thuật 1 tepplcg Chu Việt Thức 0969056684 thuccv@epu.edu.vn
20 010100137701 - D11XDCTD: Kỹ thuật thi công 2 iknsi6u Chu Việt Thức 0969056685 thuccv@epu.edu.vn
21 010100109001 - D11XDDD&CN: Kết cấu liên hợp Thép - BTCT dyc4lqk Nguyễn Việt Tiến 0979721216 tiennv@epu.edu.vn
22 010100235701 - D12XDCTD: Tải trọng và tác động 6vecslk Nguyễn Việt Tiến 0979721216 tiennv@epu.edu.vn
23 010100110503 - D12XDCTD: Kết cấu thép e57ovp2 Nguyễn Việt Tiến 0979721216 tiennv@epu.edu.vn
24 10100362903 - D14DIENLANH: Vẽ kỹ thuật 1 d7yzerm Nguyễn Việt Tiến 0979721216 tiennv@epu.edu.vn
25 010100179801 - D11QLDA&CTD: Nghiệp vụ đấu thầu (LT) i6qyc5q Nguyễn Hải Quang 0915077896 quangnh@epu.edu.vn
26 010100020306 - D14TDH&DKTBCN4: Cơ học kỹ thuật 1 (LT) gqwdmew Nguyễn Hải Quang 0915077896 quangnh@epu.edu.vn
27 010100109301 - D11XDDD&CN: Kết cấu nhà cao tầng (LT) m4lrh5p Nguyễn Hải Quang 0915077896 quangnh@epu.edu.vn
28 010100151803 - D11XDCTD: Luật xây dựng (LT) bip6fff Nguyễn Hải Quang 0915077896 quangnh@epu.edu.vn
29 10100116701 - D12XDCTD: Kiến trúc 1 mlipq4f Nguyễn Hoành 983124598 hoanhn@epu.edu.vn
30 10100364001 - D14XDCTD: Vẽ xây dựng 7r3ehg3 Nguyễn Hoành 983124598 hoanhn@epu.edu.vn
31 10100123303 - D11XDCTD: Kỹ năng thiết kế trong xây dựng 3snqs4w Nguyễn Hoành 983124598 hoanhn@epu.edu.vn

 

Bạn cần hỗ trợ?