Công ty TNHH MTV Thương mại và Tư vấn đầu tư công nghiệp tuyển kỹ sư thiết kế xây dựng

Công ty TNHH MTV Thương mại và Tư vấn đầu tư công nghiệp tuyển kỹ sư thiết kế xây dựng!

Bật mí: Liên hệ nhà tuyển dụng là anh La Xuân Hoàng - Phó phòng kỹ thuật, là cựu sinh viên D9XDCTD Khoa xây dựng.

Bạn cần hỗ trợ?