Chương trình đào tạo hệ đại học chính quy, ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng - năm 2023

     Tháng 10 năm 2023, Hiệu trưởng Trường đại học Điện lực đã ký quyết định ban hành Chương trình đào tạo hệ đại học chính quy ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng - năm 2023, đây là bản chương trình của đợt hiệu chỉnh năm 2022 - 2023

Xem chi tiết Bản mô tả

Bạn cần hỗ trợ?