Lịch công tác tuần thứ 08 (Từ 24/09 đến 30/09/2018) – Khoa Xây dựng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC                                                                                                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2018 - 2019

       KHOA XÂY DỰNG

Tuần thứ 08 (Từ 24/09 đến 30/09/2018)

Thứ

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

CS1

Khác

Thứ 2

24/09

7h35

1 tiếng

P.HA

 

 Giao ban đầu tuần

Ô. Hoàng

HCQT

Ô. Toàn

18h30

Cả buổi

Sảnh A

 

 Chương trình “Đêm hội trăng rằm 2018”

ĐTN

ĐTN

Con CBCNV

Thứ 5

27/09

10h00

1 tiếng

P.HA

 

 Họp HĐTS giải quyết các trường hợp SV khóa mới xin thôi học

Ô. Hoàng

CTSV

Ô. Toàn

 

14h00

1 tiếng

P.HA

 

 Họp kế hoạch khảo sát, công khai và báo cáo tình hình việc làm của SV tốt nghiệp

Ô. Hoàng

KT&ĐBCL

Ô. Toàn

Lịch giảng dạy các lớp tiến hành theo thời khóa biểu

Bạn cần hỗ trợ?