Lịch công tác tuần thứ 07 (Từ 17/09 đến 23/09/2018) – Khoa Xây dựng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC                                                                                                           LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2018 - 2019

       KHOA XÂY DỰNG

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Tuần thứ 07 (Từ 17/09 đến 23/09/2018)

Thứ

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

CS1

Khác

Thứ 4

19/09

7h35

1 tiếng

P.HA

 

 Giao ban đầu tuần

Ô. Hoàng

HCQT

Ô. Toàn

Thứ 6

21/09

9h30

2 ngày

-

 Ninh Bình

 Họp BCH Đảng bộ mở rộng

BTĐU

VPĐU

Ô. Toàn

Lịch giảng dạy các lớp tiến hành theo thời khóa biểu

Bạn cần hỗ trợ?