Lịch công tác tuần thứ 03 (Từ 20/08 đến 28/08/2018) – Khoa Xây dựng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC                                                                                                            LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2018 - 2019

       KHOA XÂY DỰNG

Tuần thứ 03 (Từ 20/08 đến 26/08/2018)

Thứ

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

CS1

Khác

Thứ 2

20/8

7h35

1 tiếng

P.HA

 

 Giao ban đầu tuần

Ô. Hoàng

HCQT

Ô. Toàn

17h00

 

A.411

 

Thi và nộp tiểu luận lớp Nghiệp vụ sư phạm

ĐHGD

ĐTTTX

Học viên NVSP

Thứ 5

23/8

14h

Cả buổi

P.HA

 

Họp quy chế hoạt động Tạp chí KH&CN Điện lực

Ô. Hoàng

QLKH&HTQT

Ô. Toàn

Lịch giảng dạy các lớp tiến hành theo thời khóa biểu

Bạn cần hỗ trợ?