100% SINH VIÊN TỐT NGHIỆP KHOA XÂY DỰNG TỐT NGHIỆP CÓ VIỆC LÀM

KẾT QUẢ KHẢO SÁT VIỆC LÀM CHO NGÀNH XÂY DỰNG

Nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường và quy chế dân chủ trong cơ sở giáo dục đào tạo; đồng thời thực hiện chức năng là đơn vị cầu nối giữa đào tạo với thực tiễn, đáp ứng các nhu cầu xã hội, Trường Đại học Điện lực đã tiến hành khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp bằng thứ nhất hệ đại học năm 2018 (năm tốt nghiệp 2017) theo từng chuyên ngành đào tạo.

Theo kết quả khảo sát, tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp KHOA XÂY DỰNG có việc làm đùng ngành đạt 100%. Chi tiết danh sách tình hình việc việc làm của sinh viên năm 2018 (năm tốt nghiệp 2017) tại file đính kèm

Bạn cần hỗ trợ?